From zero to hero (be a woman)

From zero to hero (be a woman)

Mungkin ajal dulu menjemput. Wallahu’alam).