Yakinlah pada doa

apa pun satu je aku nak pesan, kalau kau rasa kau hopeless, takda sapa nak pertahan kan kau, kau return back to Allah. Allah jelah yang boleh bantu kau.
Yakinlah pada doa

apa pun satu je aku nak pesan, kalau kau rasa kau hopeless, takda sapa nak pertahan kan kau, kau return back to Allah. Allah jelah yang boleh bantu kau.