Aku B3nci Bap4k Aku II

M4k sebenarnya emosi tak stabil. Mungkin tertekan sebab ay4h. Kadang m4k lepaskan emosi pada kami juga. Cuma, kami masih terima dan validkannya.
Aku B3nci Bap4k Aku II

M4k sebenarnya emosi tak stabil. Mungkin tertekan sebab ay4h. Kadang m4k lepaskan emosi pada kami juga. Cuma, kami masih terima dan validkannya.