Cara Tegur Ay4h

Sekarang su4mi sahaja bekerja. Su4mi menanggung semua perbelanjaan termasuk hutang kereta saya. Su4mi saya sangat rajin dia buat juga kerja part time.
Cara Tegur Ay4h

Sekarang su4mi sahaja bekerja. Su4mi menanggung semua perbelanjaan termasuk hutang kereta saya. Su4mi saya sangat rajin dia buat juga kerja part time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *