Lel4ki Melayu

Selalunya kerja kerja di rumah atau tanggungjawab di rumah dan terhadap 1bu b4pa dan ad1k ber4dik , banyak disandarkan di bahu an4k per4mpuan.
Lel4ki Melayu

Selalunya kerja kerja di rumah atau tanggungjawab di rumah dan terhadap 1bu b4pa dan ad1k ber4dik , banyak disandarkan di bahu an4k per4mpuan.