Nasi K4ngk4ng II

Saya yang kepenatan ini kerana baru selesai menjadi orang 'pengantaraan' antara Hisyam dan jin, mencadangkan supaya per3mpuan itu tidur bersama saya.
Nasi K4ngk4ng II

Saya yang kepenatan ini kerana baru selesai menjadi orang ‘pengantaraan’ antara Hisyam dan jin, mencadangkan supaya per3mpuan itu tidur bersama saya.