Reply to Malay “binary mind” problem

Saya pilih untuk tidak bersetuju, maka saya ingin menyatakan apa yang saya fikirkan ini di sini .. I am not about to be racist either, but adalah tidak adil untuk menyatakan teruknya bangsa melayu ini sehingga tidak mencapai satu standard – masyarakat luar negara – pada penulis – barat yang maju.
Reply to Malay “binary mind” problem

Saya pilih untuk tidak bersetuju, maka saya ingin menyatakan apa yang saya fikirkan ini di sini .. I am not about to be racist either, but adalah tidak adil untuk menyatakan teruknya bangsa melayu ini sehingga tidak mencapai satu standard – masyarakat luar negara – pada penulis – barat yang maju.