Kelahiran dan Kematian

Air mani yang jika terkena pada bahagian lain bagaikan jijik. Maka dari kejadian percantuman telur itu membuahkan an4k yang dikandung di dalam rahim.
Kelahiran dan Kematian

Air mani yang jika terkena pada bahagian lain bagaikan jijik. Maka dari kejadian percantuman telur itu membuahkan an4k yang dikandung di dalam rahim.